Generalforsamling i ENF fredag 6. mars 2020

Innkalling til generalforsamling i Eldre Nygaardsgutters Forening

Foreningsåret 2019

***

Generalforsamlingen finner sted:

Fredag 6. mars, kl. 18.00 (registrering fra kl. 17.45)

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  • Konstituering
  • Styrets årsberetning 
  • Årsregnskap 
  • Revisors beretning
  • Fastsetting av kontingent for 2021. Forslag: Uforandret kontingent: kr. 250, medlemmer under 25 år: kr. 100,-.
  • Valg

Styrets årsberetning og foreningens årsregnskap er sendt til ENFs medlemmer på mail. Revisjonsberetningen vil bli delt ut på generalforsamlingen.

Nygaards Bataljons sjef 2020, Erik Jørgensen vil være tilstede på generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen kan de som ønsker det være med på et glass og en liten feiring over at buekorpssesongen straks er i gang. Første eksersisdag i Nygaards Bataljon er allerede dagen etter – lørdag 7. mars kl. 15.30 på Småleken.

Antrekk: Pent med hederstegn.