Vil du melde deg inn i ENF? Kontakt formann Stig W. Sætre (e-post: stig@ccgroup.no eller mob: 982 98 298,).

Ved å være medlem i ENF og betale din kontingent gjør du oss i stand til å bidra til vår kjære Bataljon. På denne måten bevares den unike bergenske buekorpstradisjonen, og Nygaards Bataljon kan fortsette sitt positive barne- og ungdomsarbeid.

Som medlem får du i tillegg: Nygårdsnytt tilsendt kostnadsfritt i posten, invitasjon til alle arrangementer (som Stiftelsesdagen, Høstmøtet og Fellesfesten), innkalling og stemmerett på generalforsamlingen i ENF og gleden av å bidra til Nygaards Bataljon!

 

Kontingent er kr. 250 per år, og betales inn på kontonummer: 5201.05.23281 (Eldre Nygaardsgutters Forening, Konsul Børs gate 35, 5006 Bergen).