Styret

Formann Stig Walther Sætre

Viseformann Christopher A. Brun

Kasserer Mads William W. Bøkan

Styremedlem Petter Andreas Visted

Styremedlem Daniel B. Anker-Goli

Kontakt

Vil du melde deg inn i ENF? Skal du melde adresseendring? Eller vil du ha mer informasjon?

Kontakt Mads William W. Bøkan (mobil: 90 76 40 46, e-post: madswill @hotmail.com)

Brevpost sendes til:

Eldre Nygaardsgutters Forening
Konsul Børs gate 35
5006 Bergen

Kontonummer:

5201.05.23281

Kontingenten er kr. 250,- pr. år.
Kontingenter er kr. 100,- pr. år. for medlemmer som er 25 år eller yngre.