Styret

Formann Petter Andreas Visted

Viseformann Christopher A. Brun

Kasserer Mads William W. Bøkan

Styremedlem Daniel B. Anker-Goli

Styremedlem Henrik Beyer

Styremedlem Erik Jørgensen

 

Kontakt

Vil du melde deg inn i ENF? Skal du melde adresseendring? Eller vil du ha mer informasjon?

Kontakt Mads William W. Bøkan (mobil: 90 76 40 46, e-post: madswill @hotmail.com)

Brevpost sendes til:

Eldre Nygaardsgutters Forening
Konsul Børs gate 35
5006 Bergen

Kontonummer:

5201.05.23281

Kontingenten er kr. 300,- pr. år.
Kontingenter er kr. 100,- pr. år. for medlemmer som er 25 år eller yngre.