Medlemskap

Vil du melde deg inn i ENF?
Trykk på følgende lenke og fyll inn informasjon om deg selv: 

***  MEDLEMSKAP I ENF  ***

For bekreftelse eller andre henvendelser, kontakt Mads William W. Bøkan (e-post: madswill @hotmail.com eller tlf: 90 76 40 46).

Ved adresseendring, benytt følgende skjema:

***  ADRESSEENDRING NYGÅRDSNYTT OG ENF  ***

Ved å være medlem i ENF og betale din kontingent gjør du oss i stand til å bidra til vår kjære Bataljon. På denne måten bevares den unike bergenske buekorpstradisjonen, og Nygaards Bataljon kan fortsette sitt positive barne- og ungdomsarbeid.

Som medlem får du i tillegg: Nygårdsnytt tilsendt kostnadsfritt i posten, invitasjon til alle arrangementer (som Stiftelsesdagen, Høstmøtet og Fellesfesten), innkalling og stemmerett på generalforsamlingen i ENF og gleden av å bidra til Nygaards Bataljon!

Kontingent er kr. 300,- per år, og betales inn på kontonummer: 5201.05.23281 (Eldre Nygaardsgutters Forening, Konsul Børs gate 35, 5006 Bergen). For medlemmer på 25 år og yngre er kontingenten kr. 100,- per år.

Mistet hederstegn eller medalje?
Nygaardsgamlekarer som har mistet et hederstegn eller en medalje kan etter søknad få kjøpe nytt hederstegn/medalje fra Nygaards Bataljon.

Følgende fremgangsmøte følges:

 1. Send en e-post til formannen i ENF og angi hvilke hederstegn/medalje(r) det gjelder.
 2. ENFs styre vil så sjekke mot årsprotokoller og Nygårdsnytt at vedkommende faktisk er tildelt de aktuelle hederstegn/medalje(r). Dersom det ikke kan dokumenteres at vedkommende er tildelt hederstegnet/medaljen vil ikke søknaden bli godkjent. Bevisbyrden ligger på søker. Dersom det gjelder Nygaardsorden tas saken også opp med Nygaards Bataljons sjef, som må godkjenne søknaden. Nygaardsorden kan graveres med navn på baksiden.
 3. Når alt er godkjent må søkeren betale inn kostnadene for produksjon og sying av nytt hederstegn/medalje. Betaling skjer til ENFs konto. Kontonummer: 5201 05.23281. Følgende priser gjelder:
  1. Nygaardsordenen: kr. 2.000,-
  2. Rekruttmedalje, stjerne og hederlig: kr. 250,-
  3. Skyte/løpemedaljer: kr. 500,-
  4. Jubileumsmedaljer: kr. 400,- (kun 100-, 125- og 160-årsmedaljene er tilgjengelig)

4. Først når betaling er mottatt på ENFs konto vil bestillingen bli sendt.
5. Leveringstid er 4-12 uker etter at betaling er mottatt, avhengig av leverandør mm.

Antrekksbestemmelser for gamlekarene på stiftelsesdagen, jubileer, Buekorpsenes Dag mm.
Når gamlekarene marsjerer gjennom byens gater ønsker vi å fremtre som staute og stilige eldre nygaardsgutter. Vi skal fremstå like flott som de aktive og vise at vi fortsatt kan våre gamle kunster innen eksersis og disiplin. Følgende bestemmelser er derfor fastsatt. Alle bærer:

 • Mørk dress (svart, mørkeblå eller lignende).
 • Hvit skjorte.
 • Foreningsslips eller annet passende slips eller sløyfe.
 • Sorte (ikke brune), nypussede dressko.
 • Hederstegn og medaljer bæres på venstre bryst.
 • Solbriller er ikke tillatt brukt under marsj.
 • Ved dårlig eller kaldt vær kan frakk, jakke, hansker, paraply mm benyttes, men disse skal være nøytrale og av sort/mørkeblå farge.
 • På jubileer og Buekorpsenes Dag bæres i tillegg flosshatt for de som har det.
 • Ved ankomst Storeleken eller Løven skal gamlekarene som har marsjert med korpset bli stående inntil utmarsj eller det er kommandert «tre av».
 • Som gamlekar er det forbudt å nyte alkohol under oppstilling, marsj og ellers utendørs.

080614 Landturen 2014 (88) – Kopi