Følg Nygaards Bataljon på 17. mai!

Programmet for grunnlovsdagen, mandag 17. mai er nå klart og lyder som følger:

07.00 – Offiserer og troppsjefer møter opp på Møllendal Gravplass for bekransning av graver. Deretter 17. mai-frokost i Arkivet.
10.00 – Nygaards Bataljon stiller på linje på Løven, i galla, med 17. mai-sløyfe på venstre jakkeslag.
10.15 – Bekransning av Nygaardsgutten og tale ved sjefen. Avmarsj til Møhlenpris
10.30 – Bydelsprosesjon sammen med Møhlenpris skole, Sydnæs Bataljon og andre fra Møhlenpris, gjennom strøket og bydelen, over Nygårdshøyden, gjennom Christies gate, over Torgallmenningen, rundt DNS, og videre opp til Løven for parade og avslutning.
12.00 – Avslutning på Løven.

Alle gamlekarer oppfordres til å møte frem og følge bataljonen sin på 17. mai. Vel møtt!

Beste nygaardshilsen
Styret