Generalforsamling fredag 4. mars 2016

Innkalling til generalforsamling
Eldre Nygaardsgutters Forening
Foreningsåret 2015

***

Generalforsamlingen finner sted:

Fredag 4. mars 2016, kl. 18.00 (registrering fra kl. 17.45).

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning 
  3. Årsregnskap
  4. Revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent for 2017
  6. Valg

Som vedlegg til denne innkalling følger styrets årsberetning og foreningens årsregnskap. Revisjonsberetningen vil bli delt ut på generalforsamlingen.

Nygaards Bataljons sjef 2016, Mathias Botnen, vil være tilstede på generalforsamlingen.

Antrekk: Pent med hederstegn.

Etter generalforsamlingen håper styret alle vil være med på en sosial sammenkomst på Møllaren Café med god drikke.

Vel møtt!

Bergen, 20. februar 2016
Med beste nygaardshilsen

S t y r e t