Generalforsamling i ENF fredag 10. mars 2023

Innkalling til generalforsamling i Eldre Nygaardsgutters Forening
Foreningsåret 2022

***

Generalforsamlingen finner sted:

Fredag 10. mars 2023, kl. 18.00 (registrering fra kl. 17.45)

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jf. vedtektenes § 7, følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent for 2024. Forslag: kr. 300,- og kr. 100,- for medlemmer under 25 år.
  6. Valg

Styrets årsberetning og foreningens årsregnskap er sendt til ENFs medlemmer på mail. Revisjonsberetningen vil bli delt ut på generalforsamlingen.

Nygaards Bataljons sjef 2023, Erik Winther-Sørensen, vil være til stede på generalforsamlingen.

Antrekk: Pent med hederstegn.

Vel møtt!

Med vennlig Nygaardshilsen
S t y r e t