Generalforsamling i ENF fredag 9. mars 2018

 

Innkalling til generalforsamling

Eldre Nygaardsgutters Forening

Foreningsåret 2017

***

Generalforsamlingen finner sted:
Fredag 9. mars 2018, kl. 18.00 (registrering fra kl. 17.45)

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  1. Konstituering

  2. Styrets årsberetning

  3. Årsregnskap

  4. Revisors beretning

  5. Fastsetting av kontingent for 2019. Forslag: Uforandret kontingent: kr. 250, medlemmer under 25 år: kr. 100,-.

  6. Valg

Nygaards Bataljons sjef 2018, Bjørn Harald Wight, vil være tilstede på generalforsamlingen.

Antrekk: Pent med hederstegn.

Vel møtt!

Etter generalforsamlingen håper styret alle vil være med på en sosial sammenkomst på Møllaren Café med god drikke.

Bergen, 26. februar 2018

Med vennlig nygaardshilsen
S t y r e t