Generalforsamling i ENF torsdag 10. mars 2022

Innkalling til generalforsamling i Eldre Nygaardsgutters Forening

Foreningsåret 2021

***

Generalforsamlingen finner sted:

Torsdag 10. mars, kl. 19.00 (registrering fra kl. 18.45)

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  • Konstituering
  • Styrets årsberetning 
  • Årsregnskap 
  • Revisors beretning
  • Fastsetting av kontingent for 2023. Forslag: Kr. 300,-, for medlemmer som er 25 år eller yngre: kr. 100,-.
  • Valg

Styrets årsberetning og foreningens årsregnskap er sendt til ENFs medlemmer på mail. Revisjonsberetningen vil bli delt ut på generalforsamlingen.

Nygaards Bataljons sjef 2022, Erik Kleivdal vil være tilstede på generalforsamlingen.

Antrekk: Pent med hederstegn.