Innkalling til generalforsamling i ENF

Innkalling til generalforsamling i Eldre Nygaardsgutters Forening
Foreningsåret 2023

***

Generalforsamlingen finner sted:

Fredag 8. mars 2024, kl. 18.00 (registrering fra kl. 17.45)

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jf. vedtektenes § 7, følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent for 2025. Forslag: kr. 300,- og kr. 100,- for medlemmer under 25 år.
  6. Valg

Styrets årsberetning og foreningens årsregnskap er sendt til ENFs medlemmer på mail. Revisjonsberetningen vil bli delt ut på generalforsamlingen.

Nygaards Bataljons sjef 2024, Linus Paule Hage, vil være til stede på generalforsamlingen.

Antrekk: Pent med hederstegn.

Vel møtt!

Bergen, 22. februar 2024

Med vennlig Nygaardshilsen
S t y r e t