Faneavsløring 17. mai 2019

Kjære gamlekarer,

Det har kun skjedd tre ganger siden krigen; i 1967, 1982 og 1998, og nå skjer det igjen: Nygaards Bataljon skal få avslørt en ny fane.

Som gammel tradisjon tilsier skal fanen avsløres på grunnlovsdagen. Vi oppfordrer alle gamlekarer om å stille på Løven på 17. mai, senest kl. 09.55, for å bli med på denne historiske seremonien. Etter faneavsløringen bekranses Nygaardsgutten kl. 10.20 før korpset marsjerer til Festplassen for å ta del i Flaggtoget.

Husk å bære ditt Nygaards-hederstegn på dagen!

Vel møtt!

Beste nygaardshilsen
Styret i ENF