Kronerulling for Nygaards Bataljons Danmarkstur 2019

Nygaards Bataljon skal sommeren 2019 reise på buekorpstur til Aarhus i Danmark.

Turen er et stort økonomisk løft, og vi trenger din hjelp for å få det til! Vi starter nå en kronerulling. Håpet er at minst 50 gamlekarer, foreldre eller andre voksne vil støtte turen med 500,- eller 1.000,- kr. hver.

På turen skal vi knytte vennskap, drive idrett, øve oss i lederskap og selvstendighet og samarbeide for å nå felles mål. Dette er positivt barne- og ungdomsarbeid i praksis!

De som bidrar blir takket med navnet sitt i turnummeret av Nygårdsnytt og på enf.no.

Du tegner deg ved å betale inn det beløpet du ønsker å støtte turen med til: Nygaards Bataljon på kontonummer: 5235.05.11547. Merk innbetalingen med “Kronerulling Danmark” og ditt navn.

Vi oppfordrer alle som gir om å sende denne oppfordringen videre til minst tre andre buekorpsvenner!

Med beste nygaardshilsen

Nikolas Sætre
Sjef

Bidragsytere så langt:

 1. Idun Augland
 2. Pål Augland
 3. Henrik Beyer
 4. Christopher Brun
 5. Mads William Bøkan
 6. Terje Fjeldstad
 7. John Helge Heimdal
 8. Hans Martin Holsen
 9. Bernt Endre Johnsen
 10. Karl Johan Johnsen
 11. Jørn B. Knutsen
 12. Leif August Larsen
 13. Geir Bjarte Mikkelsen
 14. Kjell Inge Nilsen
 15. Jorg Ordemann
 16. Knut Ordemann
 17. Einar Rognaldsen
 18. Sebastian B. Sandtorv
 19. Olvar Schjøtt
 20. Stig W. Sætre
 21. Erling Thuland
 22. Pål Thuland