Kronerulling for Nygaards Bataljons Danmarkstur 2019

Nygaards Bataljon skal sommeren 2019 reise på buekorpstur til Aarhus i Danmark.

Turen er et stort økonomisk løft, og vi trenger din hjelp for å få det til! Vi starter nå en kronerulling. Håpet er at minst 50 gamlekarer, foreldre eller andre voksne vil støtte turen med 500,- eller 1.000,- kr. hver.

På turen skal vi knytte vennskap, drive idrett, øve oss i lederskap og selvstendighet og samarbeide for å nå felles mål. Dette er positivt barne- og ungdomsarbeid i praksis!

De som bidrar blir takket med navnet sitt i turnummeret av Nygårdsnytt og på enf.no.

Du tegner deg ved å betale inn det beløpet du ønsker å støtte turen med til: Nygaards Bataljon på kontonummer: 5235.05.11547. Merk innbetalingen med “Kronerulling Danmark” og ditt navn.

Vi oppfordrer alle som gir om å sende denne oppfordringen videre til minst tre andre buekorpsvenner!

Med beste nygaardshilsen

Nikolas Sætre
Sjef

Bidragsytere så langt:

 1. Daniel B. Anker-Goli
 2. Idun Augland
 3. Pål Augland
 4. Henrik Beyer
 5. Christopher Brun
 6. Mads William Bøkan
 7. Terje Fjeldstad
 8. John Helge Heimdal
 9. Hans Martin Holsen
 10. Bernt Endre Johnsen
 11. Karl Johan Johnsen
 12. Kjetil Kjellevoll
 13. Jørn B. Knutsen
 14. Leif August Larsen
 15. Geir Bjarte Mikkelsen
 16. Claes A. Morken
 17. Kjell Inge Nilsen
 18. Jorg Ordemann
 19. Knut Ordemann
 20. Einar Rognaldsen
 21. Sebastian B. Sandtorv
 22. Olvar Schjøtt
 23. Andreas Sælemyr
 24. Stig W. Sætre
 25. Erling Thuland
 26. Pål Thuland
 27. Endre Totland