Fellesturen 2012 – CBs Bilder (170)

Kronerulling for Nygaards Bataljons Danmarkstur 2019

Nygaards Bataljon planlegger å reise på buekorpstur til Aarhus i Danmark sommeren 2019.

Turen er et stort økonomisk løft, og vi trenger din hjelp for å få det til! Vi starter nå en kronerulling. Håpet er at minst 50 gamlekarer, foreldre eller andre voksne vil støtte turen med 500,- eller 1.000,- kr. hver.

På turen skal nygaardsguttene knytte vennskap, drive idrett, øve seg i lederskap og selvstendighet og samarbeide for å nå felles mål. Dette er positivt og forebyggende barne- og ungdomsarbeid i praksis!

De som bidrar blir takket med navnet sitt i turnummeret av Nygårdsnytt og på enf.no.

Du tegner deg ved å betale inn det beløpet du ønsker å støtte turen med til: Nygaards Bataljon på kontonummer: 5235.05.11547. Merk innbetalingen med “kronerulling” og ditt navn.

Vi oppfordrer alle som gir om å sende denne oppfordringen videre til minst tre andre buekorpsvenner!

Bergen, august 2018
Med beste nygaardshilsen

Nikolas Sætre
Sjef

(Dersom korpset ikke lykkes i å samle inn nok penger, vil korpset forsøke å arrangere turen ett år senere, i 2020)