Innkalling til generalforsamling

Eldre Nygaardsgutters Forening

Foreningsåret 2018

***

Generalforsamlingen finner sted:

Mandag 1. april, kl. 18.00 (registrering fra kl. 17.45)

Sted: Nygaards Bataljons arkiv, Konsul Børs gate 35, Møhlenpris

Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  • Konstituering
  • Styrets årsberetning 
  • Årsregnskap 
  • Revisors beretning
  • Fastsetting av kontingent for 2020. Forslag: Uforandret kontingent: kr. 250, medlemmer under 25 år: kr. 100,-.
  • Valg

Styrets årsberetning og foreningens årsregnskap er sendt til ENFs medlemmer på mail. Revisjonsberetningen vil bli delt ut på generalforsamlingen.

Nygaards Bataljons sjef 2019, Nikolas Sætre, vil være tilstede på generalforsamlingen.

Antrekk: Pent med hederstegn.