Generalforsamling i ENF fredag 10. mars 2017

Generalforsamling i ENF for foreningsåret 2016, vil bli avholdt fredag 10. mars 2017 kl. 18.00 (registrering fra 17.45). Den avholdes i Nygaards Bataljons arkiv i Konsul Børs gate 35. Nygaards Bataljons sjef Jørgen Moldestad vil være tilstede.

Til behandling foreligger, jfr. vedtektenes § 7, følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning 
  3. Årsregnskap
  4. Revisors beretning
  5. Fastsetting av kontingent for 2018. Styrets forslag:
    1. Uforandret kontingent på kr 250,-.
    2. Medlemmer som er 25 år eller yngre betaler kr 100,-.
  6. Valg

Etter generalforsamlingen håper styret at alle vil være med på en sosial sammenkomst på Møllaren Café. Allerede dagen etter – lørdag 11. mars – er det første eksersisdag og Nygaards’ jubileumssesong er i gang. Vi håper på svært godt oppmøte blant gamlekarene også der.

Antrekk:
Pent med hederstegn. 

 Vel møtt!

Beste nygaardshilsen
S t y r e t