Viktig melding fra bataljonen – Koronaviruset

Viktig melding fra rådet i Nygaards Bataljon vedrørende Korona-viruset.

Korona-viruset sprer seg videre i Norge og i Bergen. Sentrale og lokale myndigheter har nå iverksatt omfattende tiltak for å hindre smittespredning og for å dempe virkningene av epidemien.

På bakgrunn av den rådende situasjonen har i dag rådet i Nygaards Bataljon vedtatt å innstille/utsette alle aktiviteter i buekorpset for en periode. I første omgang innstiller vi alle aktiviteter ut mars måned. Vi vil vurdere situasjonen fortløpende, og kommer tilbake med mer informasjon når vi ser hvordan utviklingen blir.

Buekorps er utendørsaktivitet og deltakerne er barn og ungdom som i liten grad synes å rammes av viruset. I utgangspunktet har derfor buekorpsaktivteten lav risiko. Men i denne unike situasjonen må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å forhindre smittespredning som kan ramme de mer utsatte i befolkningen. Nygaards ønsker å delta i denne dugnaden og yte vårt bidrag. Vi beklager selvsagt at vi nå må utsette deler av buekorpssesongen, som vi vet at alle medlemmene har gledet seg så mye til. Vi skal komme sterkere tilbake sammen!

Et lite lyspunkt er at årets første nummer av vårt medlemsblad, Nygårdsnytt, nettopp er ferdig i trykken. Bladet blir straks sendt i posten, og vi håper det gir deg noe spennende og interessant å lese på nå som både skole og buekorps er innstilt for en stund.

Har du spørsmål, kan du kontakte sjef Erik Jørgensen, mob: 951 27 559.

Med beste Nygaardshilsen

Rådet 2020